درباره

  بسم ا... الرحمن الرحيم

 

آشنایی با ما:

1- مرامنامه

2- اساسنامه

مرامنامه جامعه اسلامی مهندسین

 

مقدمه : الذين يبلغون رسالت الله و يخشونه و لايخشون احداً الا الله و كفي بالله حسيبا.

هدف جامعه اسلامي مهندسين (كه از اين پس به نامه «جامعه» خوانده مي‌شود) تحقق بخشيدن به آرمانهاي انساني حضرت امام خميني در زمينه‌هاي معنوي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، فني، صنعتي و همچنين كمك و همكاري در جهت تداوم بخشيدن انقلاب اسلامي ايران و گسترش آن در همه جهان و همچنين استقرار نظام عدل اسلامي با همه ابعاد وسيع آن مي باشد.

اقدامات زير بخشي از تلاش جامعه در رسيدن به اهداف والاي خود مي‌باشد:      

 1-  بالا بردن آگاهي‌هاي اسلامي و سياسي و فني اعضاي جامعه.

 2- خودسازي انقلابي اعضاي جامعه درهمه ابعاد.

 3-  همكاري با مسئولين كشور در جهت ارتقاء سطح آگاهي اسلامي و سياسي، علمي و فني مردم مسلمان ايران و سرعت بخشيدن به خودسازي انقلابي آنان در همه ابعاد. 

 4- مبارزه پيگيري و مستمر با همه عوامل استبداد و استعمار و استثمار و    زمينه‌هاي ذهني و عيني آنها در همه ابعاد زماني و مكاني.

  5- دفاع از آزادي‌هاي اساسي از قبيل آزادي بيان و قلم، آزادي اجتماعات و ديگر آزادي‌هاي ارزش‌آفرين كه شرط لازم براي شكوفايي استعدادهاي خدادادي و تواناييهاي ملت بر ايفاي نقش خلاق در تعيين سرنوشت اجتماعي خويش است و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر آن تصريح و تاكيد دارد.

  6- طرح ارزش‌هاي والاي اسلامي از قبيل ايمان به خداوند متعال، صداقت، لياقت، علاقه به كار و احساس مسئوليت در قبال خدا و انقلاب و رهبري و مردم مملكت به عنوان معيارهاي اصلي در انتخابات افراد براي مسئوليت‌هاي مملكتي.

 متأسفانه انتشار اين مرامنامه مقارن با عروج ملكوتي حضرت امام خميني (قدس سره الشريف) شد، از آنجاكه مبناي تاسيس جامعه اسلامي مهندسين بر اساس تحقق بخشيدن به اهداف و آرمان‌هاي عالي حضرت امام خميني(ره) بوده، جامعه خود را موظف مي‌داند كه تمام امكانات مادي و معنوي را در راه تحقق آن آرمان‌ها كه بطور مبسوط در وصيت نامه سياسي ـ الهي حضرت امام آمده است بكار گيرد. و لذا وصيت‌‌نامه معظم له تعيين كننده خط مشي كلي فعاليتهاي جامعه باشد.

   7- تهيه و ارائه برنامه‌هاي مفيد در جهت استفاده هرچه بيشتر از منابع طبيعي نيروي انساني و امكانات موجود مملكت در جهت سازندگي و توسعه.

   8- مبارزه براي ريشه كن نمودن فقر از طريق تقويت شخصيت معنوي و انساني افراد و ايجاد شوق دروني (وجدان كاري) براي كار و همچنين ايجاد و شغل مفيد براي افراد.

    9- كمك به خودكفايي علمي و فني كشورو همكاري در جهت استقرار مباني اخلاقي، اجتماعي و تربيتي اسلام.

   10- مبارزه مستمر و مداوم با عوامل فرهنگي بيگانه اعم از مادي‌گرائي شرقي يا عناصر سلطه‌طلب فردي و اجتماعي و خلاصه هر عاملي كه موجب دور شدن انسان خداپرست و آزاد از آزادي‌هاي خدادادي و يا طبيعت موحد (سيرالي ا.. ) او مي‌گردد، باشد.

   11-  اشاعه فرهنگ تولي و تبري با مفهوم عميق اسلامي آن در تمام روابط داخلي و خارجي.

   12- كمك به محرومان و مستضعفان جهان در همه ابعاد ممكن جهت رسيدن به اهداف اسلامي.

   13- كمك به اجراي پروژه‌هاي عمراني در جهت سازندگي و توسعه كشور و همچنين ارائه طرح‌ها و برنامه‌هاي مفيد در اين جهت.

    14- طرح‌ها و برنامه‌ها و ساير اقداماتي كه در اين مرامنامه پيش‌بيني شده چنانچه با وظايف وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي مربوط باشد پس از كسب اجازه ارگان ذيربط به مرحله اجراء درخواهد آمد.

      15- كمك به تشكيلات و سازمان‌هاي علمي فني و پژوهشي كه داراي ايده و مرام مشابه هستند.

 تبصره 1 : هرگونه تغيير در مفاد مرامنامه پس از تصويب كميسيون ماده 10 قانون احزاب قابل اجراء خواهد بود.

 تبصره2 : جامعه و افراد وابسته به آن التزام خود به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را اعلام مي‌دارد.

 اين مرامنامه در يك مقدمه و پانزده بند و دو تبصره به تصويب رسيد.دكترغفوري فرد ـ مهندس سيد مرتضي نبوي ـ مهندس محمدرضا باهنر ـ مهندس غلامحسن اميري ـ مهندس سيدمحسن بهفر  .

 

اساسنامه جامعه اسلامی مهندسین

ماده 1 ـ نام: جامعه اسلامي مهندسين كه در اين اساسنامه به اختصار «جامعه» ناميده مي‌شود.

ماده 2 ـ تاسيس: سال 1366 هجري شمسي.

ماده 3ـ مدت: نامحدود مي‌باشد.

ماده 4 ـ مكان: مركز جامعه در تهران، خيابان خردمندشمالي، پلاك 70 و داخل كشور هم مي‌تواند شعب ديگري با موافقت وازرت كشور داير نمايد.

ماده 5 ـ جامعه تشكلي عقيدتي، سياسي است كه از خواسته‌هاي بحق كليه تشكل‌ها و نيروهاي مسلمات در خط ولايت فقيه پشتيباني و با آن‌ها همفكري و همكاري مي‌نمايد.

ماده 6 ـ اركان جامعه:

الف ـ هيئت موسس

ب  ـ مجمع عمومي

ج   ـ شوراي مركزي

د  ـ حوزه

ه  ـ عضو

ماده 7- جامعه موظف است براي تعادل بخشي به فعاليت‌هاي خود در زمينه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي، فني و برنامه‌ريزي اقدام نمايد.

ماده 8 ـ اعضاي هيئت موسس جامعه آقايان: حسن غفوري فرد، سيدمرتضي نبوي، سيدمحسن بهفر، غلامحسن اميري و محمدرضا باهنر مي‌باشند و وظايف آن هيئت عبارتست از:

1-    رهبري جامعه و تشكيل شوراي مركزي موقت را قبل از تشكيل اولين مجمع عمومي

2-    نظارت بر حسن تشكيل مجامع عمومي و اجراي مصوبات

3-    رسيدگي به شكايات رسيده در مورد جامعه و اعضاء و اتخاذ تصميم در مورد كساني كه شرايط عضويت را از دست مي‌دهند.

4-    نظارت عاليه و مستمر بر روند كلي تشكيلات.

5-    تاييد صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراي مركزي

مجمع عمومي عادي و فوق العاده

ماده 9 ـ مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم‌گيري «جامعه» است كه با حضور اعضاء يا نمايندگان آنها هر دو سال يكبار با دعوت كتبي دبيركل جامعه تشكيل مي‌گردد.

تبصره1: اولين مجمع عمومي پس از عضويت حداقل يك صد نفر تشكيل خواهد شد.

تبصره 2: براي تشكيل مجمع عمومي حضور دوسوم اعضاء مجمع عمومي جامعه الزامي است و تصميمات متخذه با راي نصف بعلاوه يك اعضاي حاضر قابل اجراء است. در صورتي كه تعداد اعضاء مجمع پس از اولين دعوت به حدنصاب نرسد، در مرحله دوم مجمع با حضور اعضاء شركت كننده رسميت خواهديافت.

تبصره 3: دعوت‌نامه‌ها بايستي حداقل 20 روز قبل از تشكيل مجمع به دست اعضاء برسد.

وظايف مجمع عمومي

ماده 10 : وظايف مجمع عمومي عبارت است از:

الف ) تصويب يا اصلاح اساسنامه  و مرامنامه

ب  ) انتخاب شوراي مركزي براي مدت دوسال

ج  ) تعيين خط مشي كلي و تصويب برنامه‌هاي كلان جامعه تا مجمع عمومي آتي

د   ) بررسي عملكرد دروه گذشته شوراي مركزي.

تبصره: تغيير مواد اساسنامه و مرامنامه به استثناي مفاد اهداف كلي غيرقابل تغيير است نيازي به راي حداقل دوسوم اعضاي حاضر در مجمع دارد.

ماده 11: مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده به درخواست يك سوم اعضاي شوراي مركزي و با دعوت كتبي دبيركل تشكيل خواهد شد و وظايف آن، طبق ماده «10» مي‌باشد.

ماده 12 : درمواردي كه اجراي مصوبات نيازي به تاييد كميسيون ماده 10 قانون احزاب و جمعيت‌ها داشته باشد پس از تاييد كميسيون مزبور قابل اجراء خواهد بود.

ماده 13: مجمع عمومي فوق‌العاده جهت بررسي در خواست انحلال جامعه با شرايط زيرتشكيل خواهد شد:

الف ـ تقاضاي دوسوم اعضاي شوراي مركزي

ب ـ درخواست يك سوم اعضاي مجمع عمومي

تبصره : حدنصاب تشكيل جلسات مجمع عمومي فوق العاده، مشابه مجمع عمومي عادي است.

شوراي مركزي

ماده 14 ـ شوراي مركزي مسئوليت رهبري و برنامه‌ريزي جامعه را به عهده دارد و مستقيما در برابر مجمع عمومي مسئول است.

ماده 15 ـ تعداد اعضاي شوراي مركزي 20 نفر مي‌باشد.

تبصره 1: اولين شوراي مركزي كه به صورت موقت تشكيل مي‌گردد از اعضاء هيئت موسس و ديگر مهندسين واجد شرايط به انتخاب هيئت موسس تشكيل خواهد شد.

تبصره 2: در مجمع عمومي اول و دوم، انتخابات 7 نفر از اعضاي شوراي مركزي به عهده هيئت موسس مي‌باشد.

تبصره 3: در هر مجمع عمومي پنج نفر از حائزين اكثريت آراء پس از منتخبين اصلي شورا به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب مي‌شوند و مي‌توانند بدون حق راي در جلسات شوراي مركزي شركت كنند.

تبصره 4: جلسات شوراي مركزي با حضور دوسوم اعضاء اصلي، يك عضو علي‌البدل صاحب راي خواهد بود.

تبصره 5: چنانچه غيبت هر يك از اعضاء اصلي شوراي مركزي به حدي برسد كه تصميم‌گيري در در شورا با اشكال مواجه شود برابر آئين نامه‌اي كه توسط شوراي مركزي تهيه و تصويب مي‌شود نصبت به جايگزيني عضو علي‌البدل اقدام خواهد شد.

ماده 16 ـ وظايف شوراي مركزي:

الف ) انتخاب دبيركل از بين اعضاي شوراي مركزي

ب  ) تعيين سياست‌هاي اجرايي جامعه در چهارچوب اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.

ماده 17 ـ دبيركل سخنگوي رسمي جامعه بوده وظايف و اختيارات وي عبارت است از:

الف ) اجراي مصوبات شوراي مركزي.

ب  ) صدور دستورالعملهاي اجرايي.

ج ) انتخاب مسئولين اجرايي و كميته هاي تخصصي.

د   ) ايجاد هماهنگي بين واحدهاي اجرايي وكميته هاي تخصصي.

ه   ) اداره جلسات شوراي مركزي وهيئت اجرايي.

و  ) انتخاب قائم مقام از بين اعضاي شوراي مركزي و معرفي به شورا جهت تاييد.

ز  ) تلاش و فعاليت و بكارگيري تمهيدات لازم براي دفاع از مطالبات مردم و حقوق قانوني ـ اجتماعي اعضاء.

تبصره: هيئت اجرايي جامعه از دبيركل، قائم مقام، مسئول دبيرخانه و مسئولين واحدها تشكيل مي‌گردد و مسئوليت اجرايي كليه مصوبات شوراي مركزي را عهده‌دار است.

حوزه وكميته

ماده 18 ـ حوزه و كميته كوچكترين واحد تشكيلاتي جامعه مي‌باشند كه حوزه حداقل 7 نفر و كميته از حداقل 3 نفر تشكيل مي‌گردد.

تبصره: آئين نامه گزينش اعضاء توسط دبيركل پيشنهاد و به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد.

ماده 19 ـ وظايف حوزه و كميته:

1-    بالا بردن بينش اسلامي و سياسي اعضاء

2-    بحث و بررسي پيرامون مسائل علمي و فني و اقتصادي كشور

3-    تحليل مسائل سياسي كشور و مبادله اخبار

4-    تلاش در جهت تحقق اهداف جامعه

ماده 20 ـ در نخستين جلسه رسمي حوزه وكميته، اعضاء از ميان خود يك نفر را به عنوان مسئول و يك نفر را بعنوان قائم مقام و يك نفر را به عنوان منشي انتخاب مي‌كنند.

ماده 21 ـ مسئول حوزه تصميات شوراي مركزي جامعه را به اصلاع اعضاء حوزه رسانده و پيشنهاد حوزه را به اطلاع قسمت مافوق مي‌رساند و بعلاوه مسئوليت اجراي تصميمات و نظرات شوراي مركزي جامعه را در رابطه با وظايف اعضاء بعهده دارد.

عضو:

ماده 22 ـ عضو، فردي است كه معتقد به اسلام و ملتزم به ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد و حداقل داراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي فني و يا مهندسي (ويا رشته‌هاي وابسته) باشد.

تبصره: افرادي كه حداقل داراي مدرك ليسانس در رشته‌هاي علوم پايه بوده و يا دانشجوي سال آخر مهندسي مي‌باشند در صورت داشتن بقيه شرايط عضويت مي‌توانند به عنوان عضو وابسته پذيرفته شوند.

ماده 23 ـ وظايف عضو:

1-    تلاش درجهت افزايش آگاهي‌هاي اسلامي، سياسي، اجتماعي، علمي و فني.

2-    شركت منظم و فعال در جلسات جامعه.

3-    كوشش در جهت تحقق اهداف جامعه.

4-    اجراي وظايف محوله از طرف جامعه.

5-    پرداخت حق عضويت و تامين هزينه‌هاي جامعه.

ساير موارد:

ماده 24 ـ واحدهاي اجراي و كميته‌هاي تخصصي بنا به پيشنهاد دبيركل و تصويب شوراي مركزي ايجاد و يا حذف مي‌گردند.

ماده 25 ـ هزينه‌هاي جامعه از محل حق عضويت اعضاء و كمك‌هاي مردمي تامين خواهد شد. درآمدها و هزينه‌هاي جامعه در دفاتر قانوني ثبت و در پايان هر سال مالي پس از تصويب شوراي مركزي جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون احزاب ارائه مي‌گردد.

ماده 26 ـ موضوع انحلال جامعه توسط كميته متشكل از شوراي مركزي و دبيران يا فردي با معرفي شوراي استان در مجمع عمومي فوق العاده قابل طرح مي‌باشد. انحلال جامعه نياز به سه چهارم راي اعضاء حضار در مجمع دارد.

تبصره 1: در صورت تصويب انحلال جامعه، مجمع عمومي يك هيئت پنج نفره را براي رسيدگي تسويه حساب مالي و ديگر مسائل جامعه انتخاب خواهد نمود.

تبصره 2: هيئت تسويه بايستي گزارش كارخود را تا آخرين مرحله بطور مرتب به شوراي مركزي ارائه دهد. دبيركل پس از دريافت گزارش‌هاي هيئت تسويه و تصويب شوراي مركزي مبني بر پايان تسويه، انحلال رسمي جامعه را از طريق رسانه‌هاي گروهي و مراجع قانوني به اطلاع عمومي خواهد رساند.

تبصره 3: پس از انحلال و تسويه، كليه اموال منقول و غيرمنقول جامعه در اختيار ولي‌فقيه قرار خواهد گرفت‌.

ماده 27 ـ  كليه مدارك و اسناد تعهدآور جامعه با امضاء دبيركل و مسئول مالي جامعه معتبر خواهد بود.

ماده 28 ـ هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه و اعضاي شوراي مركزي پس از تصويب كميسيون ماده 10 احزاب قابل اجراء خواهد بود.

ماده 29 ـ اين اساسنامه در 29 ماده و 13 تبصره به تصويب رسيد.

آئين نامه گسترش جامعه در استانهاي كشور
به استناد ماده 4 اساسنامه، جامعه اسلامي مهندسين كه مي‌تواند با تصويب كميسيون ماده 10 قانون احزاب، درداخل و خارج شعب داير نمايد، مصمم است واحدهاي استاني خود را دايركرده تا بتواند براساس مفاد اساسنامه رسالتي كه نسبت به انقلاب و اسلام بر عهده دارد ايفاء نمايد.

ماده 1ـ اركان هر يك از شعب استان به قرار زير است:

الف ) مجمع عمومي.

ب ) شوراي استان.

ج ) حوزه.

د ) عضو.

ماده 2ـ مجمع عمومي استان هر دو سال يك بار با دعوت كتبي دبيران استان تشكيل مي‌شود.

تبصره 1: اولين مجمع عمومي استان پس از عضويت پنجاه نفره تشكيل خواهد شد.

تبصره 2: جلسات مجمع عمومي با حضور دوسوم اعضاء رسميت داشته و تصميمات متخذه با راي نصب بعلاوه يك قابل اجراست. درصورت عدم حضور دوسوم در اولين دعوت، جلسه بعد با حضور حداقل يك دوم اعضاء رسميت خواهد يافت.

تبصره 3: زمان تشكيل مجمع شعب به فاصله يك سال از زمان برقراري مجمع مركزي خواهد بود.

تبصره 4: دعوت نامه‌ها بايستي 15 روز قبل از تشكيل مجمع به دست اعضاء برسد.

ماده 3ـ وظايف مجمع استان به قرارزيراست:

الف ) انتخاب دو برابر تعداد اعضاي شوراي استان و معرفي آنان به مركز.

ب  ‌) بررسي عملكرد دوره گذشته شوراي استان.

ماده 4ـ شوراي استان كه مسئوليت هدايت جامعه در استان را عهده‌دار مي‌باشد مستقيما در برابر مجمع استان و مركز مسئول است.

ماده 5ـ تعداد اعضاء شوراي استان يازده نفر مي‌باشد كه براي دوسال انتخاب مي‌شوند‌.

ماده 6ـ براي شروع كار، هسته اوليه استان از هفت نفر تشكيل مي‌شود كه با معرفي دبيركل و تاييد شوراي مركزي فعاليت خود را شروع مي‌كنند.

ماده 7ـ تا تشكيل شوراي استان يك نفر از سه نفر معرفي شده از اعضاي هسته اوليه توسط هسته مركز، با انتخاب دبيركل و تاييد شوراي مركزي به عنوان رابط انتخاب مي‌گردد.

تبصره: رابط تا تشكيل شوراي دبيران استان‌ها در مركز در جلسات شوراي مركزي شركت مي‌كند.

ماده 8ـ اولين شوراي استان از اعضاء هسته اوليه و ديگر مهندسين واجد شرايط به انتخاب هسته اوليه و تاييد دبيركل تشكيل مي‌شود.

ماده 9ـ شوراي استان از ميان خود سه نفر را جهت انتخاب دبير استان به مركز معرفي مي‌كند. دبيركل پس از تاييد يك نفر از سه نفر توسط شوراي مركزي وي را براي مدت دوسال به عنوان دبيراستان منصوب مي‌كند.

تبصره : قبل از تشكيل مجمع استان، شوراي تشكيل شده به عنوان شوراي رسمي استان خواهد بود.

ماده 10ـ وظايف شوراي استان به قرار زير مي‌باشد:

الف) معرفي سه نفر از ميان خود به مركز جهت انتخاب دبيراستان.

ب) تشكيل جلسات هفتگي بطور منظم.

ج) برنامه‌ريزي براي فعاليت‌هاي جامعه در سطح استان با توجه به خطوط كلي كه از طرف شوراي مركزي و هيئت اجرايي ارائه مي‌گردد.

د) بررسي و تحقق درجهت برنامه‌هاي درازمدت جامعه در سطح استان و ارائه نتايج آن به شوراي مركزي.

ه) تبيين و بيان مواضع در مورد مسائل و رويدادهاي سياسي استان در چهارچوب سياست‌هاي شوراي مركزي و تشكيل حوزه‌ها در استان.

و) تاييد مسئولين واحدهاي اجرايي استان پس از معرفي توسط دبيران استان.

ماده 11ـ دبير استان با تصويب شوراي مركزي و با حكم دبير براي مدت دوسال منصوب مي‌گردد.

ماده 12ـ وظايف دبير استان به شرح زير مي‌باشد:

الف) اداره شوراي استان

ب) شركت در جلسات دبيران استانها، مركز جهت هماهنگي فعاليتهاي استان با مركز.

ج) اجراي مصوبات شوراي استان.

د) انتخاب مسئولين واحدهاي اجرايي ازميان اعضاء.

ه) ايجاد هماهنگي و نظارت بر فعاليت‌هاي واحدهاي اجرايي در استان.

و ) تشكيل، هدايت، كنترل و ارزيابي فعاليتهاي حوزه‌ها.

ز ) اداره جلسات هيئت اجرايي.

ماده 13ـ هيئت اجرايي استان كه از دبير استان و معاونين وي و مسئولين دبيرخانه و مسئول واحدهاي اجرايي تشكيل مي‌شود تحت مسئوليت دبير استان اجراي مصوبات شوراي استان و مركز را بعهده دارند.

ماده 14ـ واحدهاي اجرايي استان عبارتند از: واحد سياسي، آموزش، تبليغات و روابط عمومي، امور مالي و سازماندهي و گزينش.

تبصره 1: هركدام از اعضاي شوراي استان مسئوليت يكي از واحدهاي اجرايي را عهده‌دار خواهد بود.

تبصره 2: كميته‌هاي تخصصي و كانون‌هاي باز به مقتضيات زمان تشكيل خواهند شد.

ماده 15ـ حوزه مطابق ماده اساسنامه در استان‌ها با شركت حداقل 7 نفر و حداكثر 12 نفر تشكيل مي‌شود و وظايف آن مطابق ماده 19 اساسنامه مي‌باشد.

تبصره: وظايف واحدهاي اجرايي استان و نيز كميته‌هاي تخصصي و كانون‌هاي باز، همان شرح وظايف واحدهاي مركزي در محدوده استان خواهد بود.

ماده 16ـ كليه مكاتبات واحد استان با امضاء دبير استان معتبر خواهد بود.

تبصره : اسناد مالي و تعهدآور به امضاء دبيركل و مسئول امورمالي معتبر خواهد بود.

ماده 17ـ اين آئين‌نامه در هفده ماده و نه تبصره و هجده بند در جلسه يكصدوچهل وهفتم شوراي مركزي به تصويب رسيد.

گزارش تخلف
بعدی